Integration i virksomhedens systemer

 

En hurtigere og mere fleksibel arbejdsdag

Muligheden for at øge værdien af jeres telefoniløsning

Det er måske ikke noget du skænker de store tanker, men den computersoftware du bruger, kan gøre din hverdag væsentligt nemmere, hvis softwaren har åbent API.

 

Hvad er API egentlig?

API er en forkortelse for Application Programming Interface, som er en funktion inden for software, der gør det muligt at samle og forbinde flere programmer. Det betyder, at der kan udveksles oplysninger på tværs af programmer.

Med et API kan du for eksempel få din telefoniløsning til at kommunikere med dit CRM-system. API hjælper f.eks. med, at overføre kundens a-nummer, når der ringes ind til hovednummeret. På den måde modtager CRM-systemet automatisk oplysningerne, og laver opslag på kunden direkte i systemet.

 

Fordele ved API

En af de primære fordele ved et API er, at det kan lette dit arbejde. Uanset hvilket af virksomhedens IT-systemer du vælger at integrere med MobiKOM, har vi mulighed for, at tilføre værdi via vores åbne API. Det kan være routning af kald på baggrund af tastetryk eller sagsoplysninger, validering af opkald i forbindelse med en vagtordning, opkald direkte fra CRM-system og automatisk opslag af kunder.

En hurtigere klienthåndtering

Unik Advosys er en komplet Advokatløsning, med fokus på sagsbehandling og dokumenthåndtering. Unik Advosys er en standard brancheløsning udviklet til Advokatvirksomheder.

Unik Advosys er nu integreret med MobiKOM, så advokater og sekretærer får en endnu nemmere klienthåndtering.

 

Indgående opkald

Når en klient ringer, vil klientens sagsoversigt automatisk kommer frem i Advosys systemet. Så snart kaldet er besvaret, begynder tidsregistreringen automatisk at tælle. Man behøver derfor ikke bekymre sig om, om samtaletiden noteres, da systemet gør det helt automatisk. Man har også mulighed for selv at vælge, hvor meget tid der skal registreres på en sag.

 

Udgående opkald

Er man inde på en sag, kan man herfra ringe klienten op. Man markerer blot telefonnummeret og højreklikker på ”Ring op”.

Man kan også ringe op ved hjælp af genvejstaster, som man selv har valgt, hvis man fx. er inde på en klients stamkartotek.

 

Læs mere om Advosys her

Hurtig og nem kundehåndtering

WebCRM er et af de mest populære online CRM-systemer. WebCRM henvender sig til virksomheder og organisationer af alle størrelser og typer, som ser en stor værdi i at samle salg, kundehåndtering og kommunikation i ét system.

Integrationen sikrer, at alle nye og eksisterende webCRM brugere hurtigt, kan finde de rette kundeinformationer, når kunderne ringer ind.

Når en kunde ringer ind, søger integrationen ud fra det pågældende A-nummer. Dernæst har medarbejderen mulighed for, at slå kunden op i systemet, blot med ét enkelt klik (forudsat, at kunden er registeret i systemet med det pågældende nummer).

Det er også muligt at ringe ud via webCRM. Alle telefonnumre bliver til aktive links, så du blot skal klikke på telefonnummeret for, at ringe ud. Når du klikker på et telefonnummer, vil din egen telefon ringe først. Du tager dernæst opkaldet, hvorefter din telefon automatisk vil ringe kunden op.

 

Se hvordan du integrerer MobiKOM med webCRM her

Læs mere om webCRM her

OmniChannel KontaktCenter

Dixa er en OmniChannel KontaktCenter løsning, som samler alt kommunikation fra telefoni, e-mail, chat og facebook messenger i én samlet platform.

Det er multichannel routning, så dine agenter kan logge sig på enkelte eller flere køer samtidig og besvare mails, chats og telefonsamtaler i ét samlet desktop, hvilket giver en hurtige kundebesvarelse og dermed en bedre samlet kundeoplevelse.

Med integrationen til MobiKOM sørger vi for, at dine telefonnumre og samtaler bliver routet via vores platform og videre til Dixa, samt alle de udgående samtaler som agenterne foretager, bliver routet tilbage via vores platform og dermed bliver alt trafikken stadig takseret via MobiKOM´s telefoniløsning. På den måde, får du nemt adgang til en fantastisk KontaktCenter løsning, som samler alle kanaler i en løsning og stadig med vores telefonipriser.

 

Se mere om Dixa her

Øget performance ved hjælp af den stærkeste visualiseringsplatform

Plecto er en real time data visualiserings- og engagementsplatform. Ved hjælp af visualiserings features som Dashboards og Reports giver Plecto sine kunder muligheden for at træffe de rette beslutninger på baggrund af real time indsigt i data. Produktet er yderst brugervenligt og gør data let tilgængeligt for alle medarbejdere. Ved hjælp af visualiserings og gamification features som Leaderboards, Notifications, Achivements og Contests øger Plecto engagementet og motivationen i teams på tværs af industrier og afdelinger.

Igennem visualiseringen af virksomhedens vigtigste KPI’er skabes der sund konkurrence og et positivt arbejdsmiljø, hvilket gør det let for alle medarbejdere at tage ansvar for virksomhedens vækst. For ledere hjælper Plecto med at automatisere processer og fjerne manuelt arbejde. Blandt andet giver Plectos Reports et fuldt overblik over performance og gør det let at afrapportere til den øverste ledelse og bestyrelsen.

Med integrationen mellem Plecto og MobiKOM får du mulighed for at visualisere din real-time data fra MobiKOM i Plecto. Ved hjælp af widgets som Leaderboards, Speedometer og Number Box kan antallet af kald fordelt på medarbejdere, besvarede opkald i alt og gennemsnitlig svartid visualiseres i Plecto.

 

Læs mere om Plecto her

Analyser jeres kundesamtaler og skab bedre resultater

Capturi er en tech-startup med base i Aarhus. Vi har brugt de sidste tre år på at specialisere os i at identificere nøgleparametrene bag succesfulde samtaler ved brug af AI, machine learning og talegenkendelse.

AI og Speech Analytics
Sådan knækker du koden til den gode kundeoplevelse.

Kundeservice: Forstå hvorfor kunderne ringer og minimer antallet af kald

Træning: Sikrer hurtigere onboarding og mere effektfuld coaching

Compliance: Håndter klagesager hurtigere og mere effektivt

Kvalitetssikring: Reducér behov for genlyt og udnyt jeres ressourcer smartere

Med Capturi kommer I til at forbedre NPS score, sænke antal kald og sikre højere kvalitet i jeres samtaler.

Læs mere om Capturi her

Nem og effektiv ejendomsadministration

Bruger du Unik Bolig sammen med værktøjet Smart LookUp, kan du forbinde det til din MobiKOM-telefoniløsning.

Din MobiKOM-løsning vil registrere det indgående opkald og Smart LookUp laver dermed automatisk et opslag i Unik Bolig baseret på det telefonnummer, der ringer.

På den måde har du stamdata på den udlejer eller ansøger, der ringer, inden du besvarer opkaldet, og du slipper for at bruge tid på at lede efter informationerne i Unik Bolig, imens opkaldet er i gang.

Det giver dig mulighed for at koncentrere dig om opkaldet og yde den bedste kundeservice.

Læs mere om Unik Bolig her

Enklere og nemmere håndtering

etrack1 er et cloudbaseret ticketsystem, der hjælper virksomheder med at opnå en effektiv drift af deres kundeserviceafdeling. Det er udviklet, redundant hosted, supporteret og implementeret fra Danmark.

Systemet kan automatisere og forenkle en lang række manuelle arbejdsopgaver, så man opnår en hurtigere behandlingstid, mindsker fejl og får færre kundehenvendelser.

Integrationen mellem etrack1 og MobiKOM skaber en løsning for alle brancher, der ønsker ét samlet system til at sætte turbo på kundeoplevelsen og arbejdsglæden.

MobiKOM-integrationen til etrack1 giver medarbejdere en notifikation om telefonopkald direkte i etrack1, og når kaldet svares, foretages automatisk en søgning i etrack1 efter telefonnummer og data indtastet i MobiKOM-IVR af kunden.

Desuden kan medarbejdere foretage opkald direkte fra etrack1 gennem MobiKOM, hvis der er brug for opfølgning eller kunden har bedt om at blive ringet op.

Læs mere om etrack1 her

Zendesk

MobiKOM App til Zendesk

Integrer dine MobiKOM-opkald med Zendesk og forbedre agentens responstid!

Med MobiKOM-appen sparer dine supportmedarbejdere værdifuld tid ved at have et hurtigt og klart overblik over alle indgående og udgående opkald.

Den øverste bjælke-app åbner automatisk indgående og udgående opkald og viser opkaldsnavnet, organisationen og telefonnummeret på eksisterende brugere i din Zendesk Support – såvel som deres billetter. Klik på en billet for at tilføje en intern note med opkaldsdetaljer, herunder kundetelefonnummer, tidspunkt for opkaldet, medarbejder lokalnummer og et “MobiKOM”-tag. Eller opret en ny billet og profil til nye kunder med et enkelt klik!

Funktioner

  • Finder automatisk en kunde baseret på telefonnummeret

  • Navn og organisation på et øjeblik

  • Hurtig adgang til kundeprofil ved at klikke på deres navn

  • Et klik for at oprette en ny ticket med opkaldsdetaljer

  • Et klik for at tilføje opkaldsdetaljer til en eksisterende ticket

Applikationen er udviklet af Proventic.

Find den her: https://lnkd.in/eifb3fBr

Mange muligheder for integration

Vores API åbner op for mange forskellige integrationsmuligheder.

Tegningen til højre illustrerer, hvordan det fungerer i praksis, hvis man f.eks. vil modtage et tastetryk fra kunden, når de ringer ind. Det kunne være et kundenummer, hvorefter man validerer dette op imod virksomhedens CRM-system, og efterfølgende bliver kaldet dirigeret til den rigtige telefonkø.

Eksemplet kan måske virke forholdsvis simpelt. Men det kan anvendes på så mange forskellige måder, at det giver en unik mulighed for, at lave nogle store værdiskabende integrationer. Samtidig kan modulet indsættes et vilkårligt sted, i virksomhedens kaldsflow, og udføre en række forskellige funktioner, inden kaldet går videre.

Vi står altid til rådighed, hvis du har et specifikt ønske eller behov, som du vil anvende sammen med vores telefoniløsning.