Integration i virksomhedens systemer

 

En hurtigere og mere fleksibel arbejdsdag

Muligheden for at øge værdien af jeres telefoniløsning

Det er måske ikke noget du skænker de store tanker, men den computersoftware du bruger, kan gøre din hverdag væsentligt nemmere, hvis softwaren har åbent API.

 

Hvad er API egentlig?

API er en forkortelse for Application Programming Interface, som er en funktion inden for software, der gør det muligt at samle og forbinde flere programmer. Det betyder, at der kan udveksles oplysninger på tværs af programmer.

Med et API kan du for eksempel få din telefoniløsning til at kommunikere med dit CRM-system. API hjælper f.eks. med, at overføre kundens a-nummer, når der ringes ind til hovednummeret. På den måde modtager CRM-systemet automatisk oplysningerne, og laver opslag på kunden direkte i systemet.

 

Fordele ved API

En af de primære fordele ved et API er, at det kan lette dit arbejde. Uanset hvilket af virksomhedens IT-systemer du vælger at integrere med MobiKOM, har vi mulighed for, at tilføre værdi via vores åbne API. Det kan være routning af kald på baggrund af tastetryk eller sagsoplysninger, validering af opkald i forbindelse med en vagtordning, opkald direkte fra CRM-system og automatisk opslag af kunder.

En hurtigere klienthåndtering

Unik Advosys er en komplet Advokatløsning, med fokus på sagsbehandling og dokumenthåndtering. Unik Advosys er en standard brancheløsning udviklet til Advokatvirksomheder.

Unik Advosys er nu integreret med MobiKOM, så advokater og sekretærer får en endnu nemmere klienthåndtering.

 

Indgående opkald

Når en klient ringer, vil klientens sagsoversigt automatisk kommer frem i Advosys systemet. Så snart kaldet er besvaret, begynder tidsregistreringen automatisk at tælle. Man behøver derfor ikke bekymre sig om, om samtaletiden noteres, da systemet gør det helt automatisk. Man har også mulighed for selv at vælge, hvor meget tid der skal registreres på en sag.

 

Udgående opkald

Er man inde på en sag, kan man herfra ringe klienten op. Man markerer blot telefonnummeret og højreklikker på ”Ring op”.

Man kan også ringe op ved hjælp af genvejstaster, som man selv har valgt, hvis man fx. er inde på en klients stamkartotek.

 

Læs mere om Advosys her

Hurtig og nem kundehåndtering

WebCRM er et af de mest populære online CRM-systemer. WebCRM henvender sig til virksomheder og organisationer af alle størrelser og typer, som ser en stor værdi i at samle salg, kundehåndtering og kommunikation i ét system.

Integrationen sikrer, at alle nye og eksisterende webCRM brugere hurtigt, kan finde de rette kundeinformationer, når kunderne ringer ind.

Når en kunde ringer ind, søger integrationen ud fra det pågældende A-nummer. Dernæst har medarbejderen mulighed for, at slå kunden op i systemet, blot med ét enkelt klik (forudsat, at kunden er registeret i systemet med det pågældende nummer).

Det er også muligt at ringe ud via webCRM. Alle telefonnumre bliver til aktive links, så du blot skal klikke på telefonnummeret for, at ringe ud. Når du klikker på et telefonnummer, vil din egen telefon ringe først. Du tager dernæst opkaldet, hvorefter din telefon automatisk vil ringe kunden op.

 

Se hvordan du integrerer MobiKOM med webCRM her

Læs mere om webCRM her

OmniChannel KontaktCenter

Dixa er en OmniChannel KontaktCenter løsning, som samler alt kommunikation fra telefoni, e-mail, chat og facebook messenger i én samlet platform.

Det er multichannel routning, så dine agenter kan logge sig på enkelte eller flere køer samtidig og besvare mails, chats og telefonsamtaler i ét samlet desktop, hvilket giver en hurtige kundebesvarelse og dermed en bedre samlet kundeoplevelse.

Med integrationen til MobiKOM sørger vi for, at dine telefonnumre og samtaler bliver routet via vores platform og videre til Dixa, samt alle de udgående samtaler som agenterne foretager, bliver routet tilbage via vores platform og dermed bliver alt trafikken stadig takseret via MobiKOM´s telefoniløsning. På den måde, får du nemt adgang til en fantastisk KontaktCenter løsning, som samler alle kanaler i en løsning og stadig med vores telefonipriser.

 

Se mere om Dixa her

Øget performance ved hjælp af den stærkeste visualiseringsplatform

Plecto er en real time data visualiserings- og engagementsplatform. Ved hjælp af visualiserings features som Dashboards og Reports giver Plecto sine kunder muligheden for at træffe de rette beslutninger på baggrund af real time indsigt i data. Produktet er yderst brugervenligt og gør data let tilgængeligt for alle medarbejdere. Ved hjælp af visualiserings og gamification features som Leaderboards, Notifications, Achivements og Contests øger Plecto engagementet og motivationen i teams på tværs af industrier og afdelinger.

Igennem visualiseringen af virksomhedens vigtigste KPI’er skabes der sund konkurrence og et positivt arbejdsmiljø, hvilket gør det let for alle medarbejdere at tage ansvar for virksomhedens vækst. For ledere hjælper Plecto med at automatisere processer og fjerne manuelt arbejde. Blandt andet giver Plectos Reports et fuldt overblik over performance og gør det let at afrapportere til den øverste ledelse og bestyrelsen.

Med integrationen mellem Plecto og MobiKOM får du mulighed for at visualisere din real-time data fra MobiKOM i Plecto. Ved hjælp af widgets som Leaderboards, Speedometer og Number Box kan antallet af kald fordelt på medarbejdere, besvarede opkald i alt og gennemsnitlig svartid visualiseres i Plecto.

 

Læs mere om Plecto her

Mange muligheder for integration

Vores API åbner op for mange forskellige integrationsmuligheder.

Tegningen til højre illustrerer, hvordan det fungerer i praksis, hvis man f.eks. vil modtage et tastetryk fra kunden, når de ringer ind. Det kunne være et kundenummer, hvorefter man validerer dette op imod virksomhedens CRM-system, og efterfølgende bliver kaldet dirigeret til den rigtige telefonkø.

Eksemplet kan måske virke forholdsvis simpelt. Men det kan anvendes på så mange forskellige måder, at det giver en unik mulighed for, at lave nogle store værdiskabende integrationer. Samtidig kan modulet indsættes et vilkårligt sted, i virksomhedens kaldsflow, og udføre en række forskellige funktioner, inden kaldet går videre.

Vi står altid til rådighed, hvis du har et specifikt ønske eller behov, som du vil anvende sammen med vores telefoniløsning.